Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Wednesday, 19.06.2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

До ювілею Бабайлова Василя Кузьмича

Заступник завідувача кафедри економіки і підприємництва, кандидат економічних наук, доцент, почесний викладач ХНАДУ Бабайлов Василь Кузьмич народився 29 січня 1943 року у місті Верхотурьє. В 1967 році Бабайлов В. К. закінчив фізичний факультет ХНУ ім. Каразіна. 

У 1992 році він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Підвищення ефективності виробництва на основі удосконалення нормування праці (на прикладі ремонтних служб підприємств чорної металургії) у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

В 2003 році Бабайлову В.К. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і  підприємництва. У 2015 році за підручник «Менеджмент: наука і практика» Василь Кузьмич отримав « Гран Прі» ―вищу нагороду Міністерства освіти  України.

За роки науково-педагогічної діяльності Бабайлов В. К. опублікував близько 100 робіт  з економіки, підприємництва, бізнесу та менеджменту. Бабайлов  В. К. є автором монографій, підручників, навчальних посібників, а саме:  « Менеджмент: наука и практика», «Культура дiлового спiлкування менеджера»,  «Менеджмент по методике "2С70"», «Теория метода: монография» ; його статті надруковані в фахових збірниках наукових праць ХНАДУ : « Економіка транспортного комплексу», «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва».

На кафедрі економіки і підприємництва ХНАДУ Василь Кузьмич викладає такі навчальні дисципліни: Економічна теорія, Історія економіки та економічної думки, Ризик-менеджмент, Методологія наукових досліджень, Соціальна відповідальність.


Ми щиро вітаємо ювіляра з днем народження та бажаємо йому здоров′я, творчого натхнення, миру і довголіття!

 

Бабайлов, В. К. Культура дiлового спiлкування менеджера : навч. посiб. / В. К. Бабайлов ; М-во освiти України, ХДАДТУ. — Харків : Бiзнес Iнформ, 1999. — 115 с. 

 

Посібник призначений для освоєння ефективних методів  врегулювання актуальних проблем ділового спілкування, а також практичного вирішення конфліктів, що виникають у практиці сучасного менеджменту, у бізнесі та у підприємництві.

Бабайлов, В. К. Культура дiлового спiлкування менеджера : навч. посiб. / А. К. Бабайлов, I. А. Дмитрiєв, В. В. Малiков ; М-во освiти України, ХНАДУ. — Харків, 2001. — 143 с. — ISBN 966-7839-44-3.

 

Навчальний посібник присвячений практичним проблемам ефективного ділового спілкування сучасного менеджера. Основні завдання даного посібника - допомогти майбутньому менеджеру у формуванні його вмінь, знань та навиків ділового спілкування та ведення ділових переговорів. 

Бабайлов, В. К. Менеджмент по методике "2С70" : [монография] / В. К. Бабайлов, А. И. Баленко ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2007. — 271 с. — ISBN 978-966-303-119-4.

В монографії визначено основні аспекти  важливих понять менеджменту на основі методики «2С70», а саме: підприємство, стратегії, маркетинговий, інноваційний, кадровий, ризик-менеджмент; вперше сформульовані три концепції і три світові філософії управління та підкреслено їх роль в теорії і практиці управління. В даній монографії розкрито справжню місце видатних теоретиків і практиків управління Адамецького та Богданова.

Бабайлов, В. К.  Менеджмент: наука и практика : учебник / В. К. Бабайлов ; М-во образования и науки  Украины, ХНАДУ. — Харьков : ХНАДУ, 2015. —276 с. — ISBN 978-966-303-591-8. 

У підручнику викладено найважливіші аспекти науки і практики менеджменту. Автор приділив увагу методичним та методологічним принципам менеджменту. У підручнику надано інтерпретацію основних видів досліджень, класів і рівнів методик. Здійснено акцент на визначенні суті, змісту та етапів формування нових парадигм менеджменту та його важливих форм : економіки, інженерії та адміністративного менеджменту.

Бабайлов, В. К. Конспект лекцій «Соціальна відповідальність» : для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / В. К. Бабайлов, О. М. Шершенюк. — Харків : ХНАДУ, 2022. — 37 с.

 

Це видання містить основні теми дисципліни «Соціальна відповідальність» у відповідності до програми для економічних спеціальностей закладів вищої освіти. Теоретичний матеріал засновано на аналізу та узагальненні літературних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів. Призначається лля студентів економічних факультетів закладів вишої освіти.

Saturday, 28.01.2023 12:29 Вік: 1 Років