Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Wednesday, 19.06.2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Кобзар землі української

209 років від дня народження великого українського поета Т. Г. Шевченка

І мене в сем`ї великій,
В сем`ї вольній, новій,
Не забудьте пом`янути
Незлим тихи
м словом.

Т. Г. Шевченко

Тарас Григорович Шевченко як явище велике й вічне – невичерпний і нескінченний. Волею історії він ототожнений з Україною і разом з її буттям продовжується нею, вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й розвивається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення.
   
Тараса Шевченка розуміємо настільки , наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому. Але щоб краще зрозуміти його як нашого сучасника, треба повністю осягнути його як сучасника людей, проблем, суспільства, ХIX століття. Ми щиро захоплюємося високим образом Кобзаря, його громадянською принциповістю і моральною чистотою, почуттям соціальної і національної справедливості, відданістю правді і свободі. Та чи можемо сповна уявити собі, що за цим стояло, скільки це вимагало душевних сил і боротьби, скільки це коштувало мук і болю, скільки для цього треба було прозрінь думки і висоти духу? Великий подвиг Тараса Шевченка полягав передусім у тому, що він, вивищивши поняття про свій народ – повернувши цьому поняттю його споконвічну гідність, - водночас підніс до загальнолюдського рівня і відроджувану літературу цього народу.
     
Протягом небагатьох років творчості Шевченко пройшов великий складний шлях розвитку. Його поезія багатогранна і часом навіть суперечлива, та це неминучі суперечності інтелектуальних і духовних шукань, невтоленної думки. Водночас Шевченко дивовижно цілісний і послідовний, основу його єства складають ті сокровенні думи, які проходять крізь усю його творчість поета, прозаїка, художника. Інакше можна сказати, що Шевченко – поет могутніх дисонансів, які гармонізуються в його уявленні про людину. В його ідеалі людини.
      
Загальнолюдське значення поезії Тараса Шевченка не лише в тому, що він, як і кожний геній, збагатив духовний баланс людства, світ його ідей і почуттів, зробивши надбанням інших народів те, що пережив, передумав і зазнав народ український і чого він досягнув. Загальнолюдське значення  поезії Шевченка і в тому, що вона самому українському народові дала розуміння його долі, потреб і завдань перед обличчям майбутнього – з погляду загальнолюдської історії та боротьби, загальнолюдських завоювань розуму і духу; з висоти найпередовіших ідеалів і уявлень свого часу. Давши людству краще з українського, він водночас дав Україні краще із уселюдського – в самому рівні та якості своєї думки, свого слова.

 

… Жива
Душа поетова святая,
Жива в святих своїх речах,
І ми, читая, оживаєм,
І чуєм бога в небесах.

 

Шевченко  Тарас. Кобзар / Тарас Шевченко. - Київ : Веселка, 1998. - 485 с. - ISBN 966-01-0030-2.

Шевченко – це код нації, в його «Кобзарі» закодовані самі генетичні основи нашої духовності, невичерпний її потенціал. Кожен, хто, відкривши томик «Кобзаря», вживеться в буйний світ його образів, сягне в його розпечені надра, відчує : книгу цю написала людина, яка воістину вистраждала свої злети, свої одкровення, людина, яка по крутизнах життя піднеслась до вершин мудрості, на верхогір`я людського духу.

Шевченко Тарас. Зiбрання творiв у шести томах : вид., автент. 1-6 томам "Повного зiбрання творiв у дванадцяти томах". Т. 1. Поезiя. 1837-1847 / Тарас Шевченко ; Нац. акад. наук України. - Київ : Наук. думка, 2003. - 782 с. - ISBN 966-00-0712-4.

До першого тому зібрання творів увійшли поетичні твори 1837 – 1847 рр. Тут представлені відомі вірші «Причина», «Катерина», «Наймичка»,  поема «Слепая» й містерія «Великий льох», «Гайдамаки». Поетові з його творчих висот відкривались різні часи і народи, в його творах мовби акумулювався духовний набуток поколінь. Крізь людський біль, крізь індивідуальне в них раз у раз проступає вселюдське: біблейська далеч історії тут мудро гомонить із сьогоденням, досвід минувшини вступає в перегук із сучасним життям, з мужнім, невигубним устремлінням у майбутнє.

Шевченко Т. Поеми / Т. Шевченко ; iлюстр. О. Iвахненка ; оформ. В. Юрчишина. - Київ : Веселка, 1984. - 198 с. : iлюстр.

Славнозвісні поеми, у яких поет зображував життєву долю жінки – страдниці, опоетизувавши її високе душевне благородство та викриваючи гнівно суспільні вади, що викликали страждання жінки, а то й загибель.

Шевченко Тарас. Назар Стодоля / Тарас Шевченко. - Київ : Днiпро, 1985. - 103 с. : iлюстр.

У п`єсі великого українського поета Т. Г. Шевченка відображено соціальні і побутові відносини в козацькому середовищі ХVII ст., волелюбні прагнення народу, його ненависть до гнобителів.

Шевченко Тарас. Усi твори в одному томi / Тарас Шевченко. - Київ : Iрпiнь, 2007. - 822 с. : iлюстр. -  (Поетична поличка "Перуна"). - ISBN 966-569-218-6.

Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім`я. Тарас Шевченко має бути збереженим взірцем для творчої молоді України, яка у піснях кобзаря знаходила б основу для сучасної оптимістичної української поезії.

Грабович Г. Поет як мiфотворець : Семантика символiв у творчостi Тараса Шевченка / Г. Грабович ; пер. з англ. С.  Павличко. - 2-е випр. й авториз. - Київ: Критика, 1998. - 206 с. - ISBN 5-7702-0818-Х.

«Поет як міфотворець», книжка відомого американсько – українського славіста й україніста Григорія Грабовича, вперше появилася англійською мовою в 1982 р. і відразу привернула до себе максимальну увагу. В наукових колах її вітали як перелом в шевченкознавстві. Натомість громадська думка різко поляризувалася:  книжку не раз осуджували, зокрема ті, хто її не читав або не розумів. Давно вже малодоступна, в поновленому й розширеному виданні вона знову пропонується до уваги читача.

Зайцев Павло. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев ; Наук. т-во iм. Шевченка. - 2-ге вид. - Київ : Обереги, 2004. - 477 с. : iлюстр. - (Б-ка укр. раритету). - ISBN 966-513-061-7.

Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченко була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім`я  її  автора.

Вiчний, як народ : сторiнки до бiогр. Т. Г. Шевченка / авт.-упоряд. О. I. Руденко, Н. Б. Петренко. - Київ : Либiдь, 1998. - 271 с. - ISBN 966-06-0051-8.

Тема України, доля народу, біблійні мотиви – ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т. Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т. Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.

 
Wednesday, 08.03.2023 13:27 Вік: 1 Років