Ви тут: Бібліоафіша / Віртуальні виставки
Українська
Русский
Tuesday, 18.06.2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Про виставку докладніше

Віктор Олександрович Золотарьов – життєвий та науковий шлях. До ювілею

Віктор Олександрович народився 20 січня 1938 році у Харкові. Шкільні роки він згадує з щирим захопленням. Тяга до знань є однією з найхарактерніших його рис. Закінчив Харківський інститут залізничного транспорту за спеціальністю «Промислово-громадське будівництво» у 1960 році. Працював інженером в Першоуральському управлінні будівництва, в проектному інституті «Південдіпроруда».

З 1962 р. по 1966 р. аспірант ХАДІ. У 1967 році захистив кандидатську, У 1983 році докторську дисертації. Після аспірантури працював ст. інженером, ст. науковим співробітником, з 1974 року доцентом, а 1984 року професором. З 1992 завідувач кафедри ТДБМ. У 1964-1965 рр. протягом 10 місяців був стажером Центральної лабораторії доріг і мостів Франції (Париж).

Величезний досвід, який він отримав під час свого відрядження, вплинув на всі його подальші дослідження. Наукова  діяльність пов’язана з дослідженнями складу, технологій, властивостей, довговічності бітумних в’яжучих та асфальтобетонів. В співдружності з дослідницьким колективом кафедри започаткував 7 державних стандартів України. Має 556 наукових праць, з них 34 роботи в дальньому зарубіжжі; переклав з французької 17 робіт; опублікував 3 томи вибраних праць; 4
монографії; 9 підручників та учбових посібників. Підготував 2-х докторів та 33-х кандидатів технічних наук. Протягом 12 років представляв Україну у Всесвітній дорожній Асоціації. Прийняв участь у 9-ти світових та 6-ти європейських конгресах. Лауреат (друге місце) першого обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена».

Заслужений діяч науки і техніки України, довічний отримувач державної стипендії видатним науковцям України, нагороджений орденами «За заслуги» третього та другого ступенів. У 1990-1994 рр був депутатом Харківської обласної Ради.

Вікторе Олександровичу, вітаємо Вас з ювілеєм. З Вами асоціюються наукові досягнення нашої держави. Ваше вміння мислити творчо та на перспективу залучають до орбіти багатогранної діяльності талановитих учнів та послідовників. Здоров’я та довгих років життя Вам!

 

Золотарев, В. А. Дорожные битумные вяжущие и асфальтобетоны : [2-х ч.] : учебник / В. А. Золотарев ; М-во образования и науки Украины, ХНАДУ. — Харьков : ХНАДУ, 2016. — 203 с. — ISBN 978-966-303-566-6.

 

У підручнику викладено сучасні уявлення про структуру, склад, фізико-механічні, технологічні властивості та системи оцінки якості дорожніх асфальтобетонів різних типів, видів і призначення.

Золотарев, В. А. Дорожные асфальтобетоны : избр. тр. / В. А. Золотарев. — СПб. : Славутич, 2015. — 184 с. : ил. — ISBN 978-5-902857-08-2.

 

У збірнику обґрунтовано спільність реологічної поведінки бітумів та
асфальтобетонів, а також роль лінійних в’язкопружних характеристик асфальтобетону у забезпеченні надійності конструювання дорожніх одягів.

Золотарев, В. А. Долговечность дорожных асфальтобетонов / В. А. Золотарев. — Харків : Вища шк., 1977. — 114 с.

У монографії розглянуто закономірності зміни основних показників
довговічності асфальтобетону під впливом змінних за величиною та часом дії механічних навантажень. Описано нові методи визначення якості бітуму та асфальтобетону.

Золотарев, В. А. Дорожно-строительные материалы : (крат. курс) : пособие для иностр. студентов / В. А. Золотарев, С. В. Оксак ; М-во образование и науки Украины, ХНАДУ ; под ред. проф. В. А. Золотарева. — Харьков : ХНАДУ, 2014. — 60 с.

У навчальному посібнику викладено основні відомості про бітумні в’яжучі та бетони на їх основі у скороченій формі. Розглянуто методи визначення якості вказаних будівельних матеріалів.

Золотарьов, В. О. Методи визначення показникiв якостi дорожнiх бiтумiв : навч.-метод. посiб. / В. О. Золотарьов, Я. I. Пирiг ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2013. — 60 c. — ISBN 978-966-303-494-2.

 

У навчальному посібнику розглянута історія розвитку методів та систем
оцінки якості бітумів починаючи з кінця XIX століття по наш час.
Приводяться розрахункові методики визначення стандартних показників
якості бітумів.

Золотарьов, В. О. Задачi для магiстрантiв та аспiрантiв з дорожньо-будiвельних матерiалiв : навч.-метод. посiб. / В. О. Золотарьов, О. В. Космiн, В. В. Маляр ; М-во освiти i науки, молодi та спорту України, ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2012.

У навчальному посібнику наведено задачі з органічних, в’яжучих, що
грунтуються на фундаментальних законах фізики в’язкопружних
термопластичних систем, фізико-хімії полімерів, реології та колоїдної хімії,
та задачі з асфальтобетонів. У посібнику є вказівки до розв’язання задач та
теоретичні і практичні допоміжні дані для цього.

Золотарьов, В. О. Фiзико-хiмiчна механiка дорожньо-будевельних матерiалiв : конспект лекцiй / В. О. Золотарьов, О. В. Космiн ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ. — Харків : ХНАДУ, 2009. — 207 с. : iл.

У конспекті лекцій наведено відомості про дисперсні колоїні системи,
поверхневі явища у дисперсних системах, реологічні властивості дисперсних систем, довговічність бетонів на основі органічних в’яжучіх, механіку стійкості дорожніх емульсій і суспензій та взаємодій їх в системах. Приділено увагу прогресивним технологічним заходам, які спрямовані на активацію складових цементобетонних саумішей.

Випробування дорожньо-будiвельних матерiалiв : лаборатор. практикум : навч. посiб. для студ. вузiв / [В. О. Золотарьов, В. I. Братчун, О. В. Космiн та iн.] ; М-во освiти i науки України, ХНАДУ ; за ред. В. О. Золотарьова. - Харків: ХНАДУ, 2006. - 348 c. : iл. - ISBN 966-303-102-6.

 

У навчальному посібнику розглянуто системи та методи оцінки якості
будівельних матеріалів, які використовуються у дорожньому будівництві. Наводяться відомості про нові матеріали, закрема битуми, модифіковані полімерами, емульсії та сучасні методи їх випробувань.

Monday, 16.01.2023 21:11 Вік: 1 Років