Ви тут: Читачеві / Правила оформлення списку літератури
Українська
Русский
Monday, 27.05.2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Правила оформлення бібліографічного опису для списку використаних джерел

Складання бібліографічного списку літератури - важлива частина процесу написання наукової роботи. Правила оформлення наукових робіт є загальними для всіх галузей знання і регламентуються державними стандартами.

 

 Список використаних джерел:

- є органічною частиною будь-якої науково-дослідної роботи;

- дозволяє автору документально підтвердити достовірність і точність цитованих матеріалів (таблиць, ілюстрацій, фактів і документів);

- характеризує ступінь вивченості конкретної проблеми автором;

- представляє самостійну цінність, як довідковий апарат для інших дослідників.

 

Список літератури до наукової роботи включає бібліографічний опис документів, використаних автором при роботі над темою. Він розміщується після основного тексту роботи. Кожний бібліографічний запис у списку отримує порядковий номер і починається з нового рядка.


Існують різні способи групування літератури в бібліографічних списках - алфавітний, систематичний, хронологічний, за видами джерел і т.д.

 

Оформлення бібліографічних посилань в дисертаціях та авторефератах дисертацій

 Приклади бібліографічного опису для дисертацій за ДСТУ 8302:2015

Бібліографічний опис списку використаних джерел у дисертації  та авторефераті дисертації може оформлюватися здобувачем наукового ступеня з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або одним з міжнародних стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій.

До цього рекомендованого переліку включено 11 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень. На сайті Української бібліотечної асоціації розміщено методичні рекомендації щодо оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах (2016), які містять набір рекомендацій з оформлення посилань в наукових роботах за десятьма міжнародними стилями.

Міжнародні стилі наукового цитування

 

Назва англійськоюНазва українськоюСфера застосування
Vancouver Style Ванкувер стиль Медицина, фізичні науки.
Harvard Referencing Style Гарвардський стиль Гуманітарні та суспільні науки.
AIP Style Стиль Американського інституту фізики Фізика.
APA Style Стиль Американської психологічної асоціації Суспільні науки (соціологія, право, психологія, історія тощо).
ACS Style Стиль Американського хімічного товариства Хімія та інші природничі науки.
MLA Style Стиль Асоціації сучасної мови Гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія тощо).
IEEE Style Стиль Інституту інженерів електротехніки та електроніки Інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології.
OSCOLA Style Стиль Оксфордського університету для цитування юридичних документів Юриспруденція.
Chicago Style: Author-Date Чикаго стиль: Автор-Дата Фізичні, природничі та суспільні науки.
Chicago Style: Notes and Bibliography Чикаго-стиль: виноски та бібліографія Гуманітарні науки (мистецтво, література, філософія, релігія).

 


 

Бібліографічний опис для списку використаних джерел також може оформлюватись згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».


Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.


Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.


Приклади бібліографічного опису за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

 

Якщо у вас виникли питання з приводу бібліографічного опису відповідно ДСТУ, ви можете звернутися за роз'ясненнями та консультаціями у відділ автоматизації бібліотеки (головний корпус, 3 поверх, ауд. 329, т. 707-37-96 [7-96]).