Ви тут: Електронні ресурси / Бібліографічні покажчики
Українська
Русский
Monday, 27.05.2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Хоботова Еліна Борисівна : до 60-річчя з дня народження : бібліогр. покажч. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, наук. б-ка ; уклад. : О. С. Шевченко, Я. О. Байбуза. — Харків  : НБ ХНАДУ, 2017. — 30 с.

 

Бібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений 60-річчю від дня народження Хоботової Еліни Борисівни – доктора хімічних наук, члена-кореспондента Транспортної академії України, професора кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії імені М. І. Волкова Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Мета данного посібника – відобразити наукові праці вченого. До складу покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, статті, тези доповідей, навчально-методичні матеріали. Всі документи бібліографуються мовою оригіналу.
До посібника не увійшли науково-технічні звіти.
Література розташована в хронологічному порядку, у межах року – за видами видань та алфавітом.
Бібліографічний опис надано згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1:2003, IDT)”.
Скорочення слів виконано згідно діючих стандартів: ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ: 3582: 2013 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила.”
До покажчика увійшли видання, які є у фонді наукової бібліотеки ХНАДУ, а також бібліографічні описи публікацій надані співробітниками університету. При підготовці покажчика більшість видань не було переглянуто de visu, тому мають неповний бібліографічний опис і позначені астеріксом (*).
Всі записи нумеруються.
Посібник має довідковий апарат: передмову, зміст, іменний покажчик та предметний покажчик.
Видання адресовано широкому колу читачів – та перш за все, науковцям, інженерно-технічним працівникам, викладачам, студентам, аспірантам, а також працівникам бібліотек та інформаційних служб.

 

Повний текст

Михайло Абович Подригало : до 65-річчя з дня народження : біобібліогр. покажч. / Харк. нац. автомоб.- дор. ун-т, наук. б-ка; уклад. : О. С. Шевченко, Я. О. Байбуза, О. М. Журавель. – Х. : НБ ХНАДУ, 2017. – 94 с.

Біобібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений 65 річчю від дня народження Михайла Абовича Подригала – відомого вченого, доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, академіка і дійсного члена Транспортної академії України, завідувача кафедри технології машиобудування і ремонту машин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Мета данного посібника – відобразити наукові праці вченого. До складу покажчика увійшли монографії, навчальні посібники, статті, тези доповедей, навчально-методичні матеріали. Всі документи бібліографіруються мовою оригіналу.
До посібника не увійшли науково-технічні звіти.
Література розташована в хронологічному порядку, у межах року – за видами видань та алфавітом.
Бібліографічний опис надано згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1:2003, IDT)”.
 Скорочення слів виконано згідно діючих стандартів: ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила.”
До покажчика увійшли видання, які є у фонді наукової бібліотеки ХНАДУ, а також бібліографічні описи публікацій, наданих співробітниками університету. При підготовці покажчика більшість видань не було переглянуто de visu, тому вони мають неповний бібліографічний опис і позначені астеріксом (*).
Всі записи нумеруються.
Посібник має довідковий апарат: передмову, зміст та предметний покажчик.
Видання адресовано широкому колу читачів – та перш за все, науковим, інженерно-технічним працівникам, викладачам, студентам, аспірантам, а також працівникам бібліотек та інформаційних служб.

 

Повний текст

Олександр Костянтинович Чаплигін : до 70- річчя з дня народження  [ Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / Харк. нац. автомоб.- дор. ун-т, наук. б-ка ; за ред. : Я. О. Байбузи, О. М. Журавель. – Х. : НБ ХНАДУ, 2015. – 123 с. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Сист. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ;  MS Word  97-2000.

 

Покажчик присвячений відомому науковцю, фахівцю у галузі філософії, доктору філософських наук, члену-кореспонденту Транспортної академії України,  професору О. К. Чаплигіну. У покажчику представлені наукові, навчально-методичні і довідково-інформаційні видання О. К. Чаплигіна.
Видання адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, широкому загалу читачів.Повний текст

Праці Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2000-2005) : бібліогр. покажч. : до 75- річчя з дня заснування / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, наук. б-ка ; уклад.: Н. В. Твердохвалова, Н. С. Сечина. – Х. : ХНАДУ, 2005. – 466  с.

Бібліографічний покажчик видано до 75-річчя з дня заснування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. До складу покажчика увійшли бібліографічні описи дисертацій, авторефератів дисертацій, підручників, довідників, методичних матеріалів, статей із журналів та збірників, опублікованих тез доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах, бібліографічні видання, патенти за період з 2000 р. по 2005 р.
Бібліографічний опис надано згідно ГОСТ 7.-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления” і „Изменения №1 к ГОСТу 7.1–84”. Скорочення слів виконано згідно діючих стандартів: ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила.”
Покажчик призначений для широкого кола наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, студентів та аспірантів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

Повний текст

Праці Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2005-2010) : бібліогр. покажч. : до 80- річчя з дня заснування / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, наук. б-ка ; уклад. Н. С. Сечина. – Х. : ХНАДУ, 2010 . – 940 с.

Бібліографічний покажчик видано до 80-річчя з дня заснування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. До складу покажчика увійшли бібліографічні описи дисертацій, авторефератів дисертацій, підручників, довідників, методичних матеріалів, статей із журналів та збірників, опублікованих тез доповідей на конференціях, семінарах, симпозіумах, бібліографічні видання, патенти за період з 2005 р. по травень 2010 р.
Бібліографічний опис надано згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)”.
Скорочення слів виконано згідно діючих стандартів: ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила.”
Покажчик призначений для широкого кола наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, студентів та аспірантів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

 

Повний текст

Екологія та життя: уроки минулого і сучасність: до 20-річчя з дня заснування кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (2005-2010) [Електронний ресурс] : бібліогр. реком. покажч. / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, наук. б-ка ; уклад.: І. Ф. Гребенюк, Я. О. Байбуза, Ю. С. Калмикова. – Х. : ХНАДУ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Cист. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 95, 98, 2000, XP; MS Word 97-2000. - Назва з контейнера.
Рекомендаційний покажчик «Екологія та життя: уроки минулого і сучасність» створено напередодні 20-річчя кафедри екології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Мета посібника - висвітлення окремих аспектів екології, охорони природи та раціонального природокористування, впливу навколишнього середовища на здоров’я людини та антропогенного впливу на довкілля, екологічні проблеми. До покажчика увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, наукові статті зі збірників і журналів, опубліковані з 2005 року по 2010 рік. Всі документи подано мовою оригіналу.
Матеріал розподілено за тематичними розділами у хронологічному порядку. В межах року праці розташовано в алфавітному порядку прізвищ авторів та назв.
Посібник має довідковий апарат: передмову, зміст та іменний покажчик, що відображує склад авторів.
Видання адресовано широкому колу читачів – усім, кому не байдужа доля нашої планети, і, перш за все, - науковим, інженерно-технічним працівникам, викладачам, студентам, аспірантам, а також працівникам бібліотек та інформаційних служб.

Повний текст

Олександр Костянтинович Біруля – видатний український вчений-дорожник, ректор Харківського автомобільно-дорожнього інститута (1892-1967) : біобібліогр. покажч. : / Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, наук. б-ка ; уклад.: І. Ф. Гребенюк, Я. О. Байбуза, О. М. Журавель, Ю. С. Калмикова. – Х. : НБ ХНАДУ, 2014. – 33 с.
Біобібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений  науково-педагогічній діяльності Олександра Костянтиновича Біруля – видатного педагога, професора, ректора Харківського автомобільно-дорожнього університета з 1945 по 1959 рр.
Мета даного посібника – відобразити життєвий та науковий шлях вченого. До складу покажчика увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, дисертації, доповіді на конференціях, результати вишукувань, статті з наукових праць, журналів та газет.
Література розташована в хронологічному порядку, в межах року – за видами видань та за алфавітом.
Бібліографічний опис надано згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1:2003, IDT)”. Скорочення слів виконано згідно діючих стандартів: ДСТУ 3582-97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись, Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила”.
Всі записи нумеруються.
До покажчика увійшли видання, які є у фонді наукової бібліотеки ХНАДУ, а також бібліографічні описи публікацій, надані проф. Голеско В. О. Не переглянуті видання мають не повний бібліографічний опис та помічені астеріксом (*).


Повний текст