Ви тут: Електронні ресурси / Наукові видання ХНАДУ
Українська
Русский
Monday, 27.05.2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ХНАДУ ; [редкол.: Батракова А. Г. (голов. ред.) та ін.]. – Х., 1995- .– ISSN 2219-5548.
 

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідження в галузях машинобудування, матеріалознавства, дорожнього будівництва. Розглядаються проблеми ергономіки, мехатроніки, логістики, організації навчання спеціальних дисциплін у вищій школі.
Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

Архів номерів (повні тексти статей)

Автомобільний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ХНАДУ ; [редкол.: Гнатов А. В. (голов. ред.) та ін.]. – Х., 1998- .– ISSN 2219-8342.
   Збірник засновано в 1998 р. і присвячено вирішенню проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених з експлуатації, ремонту автомобілів, автотракторобудування, автотракторних двигунів, автомобільної електроніки та мехатроніки.
Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної галузі.

Архів номерів (повні тексти статей)
Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ХНАДУ ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНАДУ, 2001- .– ISSN 2225-2304.
 

Збірник друкує наукові праці вчених, які виконують дослідження у сфері економіки, управління та підприємницької діяльності в галузі транспорту та його інфраструктури.
Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. №1-05/5).

 Архів номерів (повні тексти статей)

Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології [Електронний ресурс]: електрон. спеціаліз. вид. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т, кафедра автомобільної електроніки ; [редкол.: Бажинов О. В. (голов. ред.) та ін.]. – Х. : ХНАДУ, 2011- .- ISSN 2226-9266. - Назва з екрану. – Режим доступу до журн.: veit.khadi.kharkov.ua/issue/archive.
 

Видання містить матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки, впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів, моделюванню транспортних процесів і систем, інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті, сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів.

 Архів номерів (повні тексти статей)

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. ХНАДУ [Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Щербак В. Г. (голов. ред.) та ін.]. – Х, 2011- .- Режим доступу до журн.: ppb.khadi.kharkov.ua/issue/archive.
 

У збірці «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» публікуються статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з найбільш актуальних проблем економічної теорії, економіки підприємств та управління виробництвом, менеджменту, маркетингу, фінансів і банківської справи, обліку і аудиту, міжнародної економіки, розміщення продуктивних сил і економіки регіонів, математичних методів та інформаційних систем в економіці.
Метою та завданням збірнику є ознайомлення науковців, керівників підприємств та іншої зацікавленої аудиторії з рекомендаціями щодо вирішення найбільш актуальних проблем економіки та підприємництва.
Збірник наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва» включено до Переліку фахових наукових видань України категорії «Б».

Архів номерів (повні тексти статей)