Ви тут: Електронні ресурси / Періодичні фахові видання
Українська
Русский
Monday, 27.05.2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

НБ ХНАДУ у соцмережах

Група НБ ХНАДУ ВКонтакті

Фахові видання

Бібліотека пропонує для ознайомлення зведений перелік наукових фахових видань України, в яких, згідно рекомендаціям ВАК, можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Також ці видання необхідні для ліцензування та акредитації спеціальностей і освітніх програм вузу. Видання отримувались бібліотекою ХНАДУ за передплатою протягом 2000-2022 років. Для кожного журналу вказані роки надходження.

Алфавітний перелік фахових періодичних видань України (видання у фонді НБ ХНАДУ, передплата до 2022 року) 

Перелік фахових періодичних видань України за спеціальностями ХНАДУ (видання у фонді НБ ХНАДУ, передплата до 2022 року)

З реєстром наукових фахових видань України, а також повними переліками друкованих та електронних наукових фахових видань, можна ознайомитись на сайті Міністерства та освіти України


Наукові періодичні видання за спеціальностями ХНАДУ

(онлайн доступ)

Перелік наукових видань доповнюється посиланнями за рекомендаціями кафедр ХНАДУ. Для завантаження випусків журналів натисніть на відповідне посилання.

КафедраОсвітні програмиПерелік рекомендованих наукових періодичних видань
Проектування доріг, геодезії і землеустрою "Геодезія та землеустрій". "Інженерна геодезія" Посилання на наукові видання (ПДГ)
Двигунів внутрішнього згоряння "Енергетичне машинобудування". "Двигуни внутрішнього згоряння" Посилання на наукові видання (ДВЗ)
Транспортних технологій "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)". "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті". "Транспортні системи" Посилання на наукові видання (ТТ)
Інженерної та комп’ютерної графіки "Комп’ютерна та інженерна графіка. Нарисна геометрія" Посилання на наукові видання (ІКГ)
Комп’ютерних технологій і мехатроніки "Інженерія програмного забезпечення" Посилання на наукові видання (КТМ)
Екології "Екологія та охорона навколишнього середовища". "Екологічна безпека" Посилання на наукові видання (КЕ)
Автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" Посилання на наукові видання (АКІТ)
Технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії "Будівництво та цивільна інженерія" Посилання на наукові видання (ТБДМХ)
Технічної експлуатації та сервісу автомобілей "Автомобільний транспорт" Посилання на наукові видання (ТЕСА)
Мостів, конструкцій та будівельної механіки  "Мости і транспортні тунелі" Посилання на наукові видання (МКБМ)
Менеджменту Менеджмент". "Менеджмент організацій і логістика". "Менеджмент організацій і адміністрування". "Логістичний менеджмент"
Посилання на наукові видання (КМ)