Вы здесь: Читателю / Академічна доброчесність
Українська
Русский
Среда, 19-06-2024
ElArKhadi — Електронний архів видань ХНАДУ
DOAJ — Каталог журналів відкритого доступу
Index Copernicus — Международная база научных публикаций
URAN — Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа
Наукова періодика України — НБУ ім. В. І. Вернадського

Академічна доброчесність

Дотримання академічної доброчесності, формування культури чесного навчання є важливим для розвітку всієї освіти, але так само важливими вони є для кожного учасника академічного процесу – студента чи викладача, адже безпосередньо впливають на рівень та якість знань, які вони отримують, і на те, якими спеціалістами вони стають в майбутьому. Добре підготовлені успішні спеціалісти з високою культурою щодо навчання і дотримання чітко визначених правил гри стануть тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому житті і долучитися до розбудови успішної держави.

 

План заходів ХНАДУ щодо популяризації академічної доброчесності у 2021/22 навчальному році


Поняття академічної доброчесності


Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту»:
«Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень».

 

Принципи академічної доброчесності

 • честність;
 • довіра;
 • повага;
 • справедливість;
 • відповідальність;
 • підзвітність.

 

Порушення академічної доброчесності

 • академічний плагіат;
 • самоплагіат;
 • списування;
 • обман;
 • фабрикація;
 • фальсивікація;
 • хабарництво;
 • необ'єктивне оцінювання.


Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності


Для наголошення необхідності механізмів, які будуть регулювати, регламентувати та контролювати дотримання академічної доброчесності в українських університетах Міністерство освіти і науки України надіслало керівникам закладів вищої освіти рекомендації «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти». «Рекомендації» мають на меті забезпечити ЗВО в Україні практичними приписами щодо створення у них культури академічної доброчесності і механізмів, які забезпечуватимуть її підтримку. Вони складаються із шести розділів, кожен з яких присвячений аспектам формування навичок академічного письма, роботи з викладацьким колективом та студентами, санкціям за порушення принципів доброчесності, вдосконалення внутрішніх процедур академічної доброчесності, та дають орієнтири щодо вимог, які висуваються до письмових робіт, процедури їх перевірки на плагіат та захистів.

 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.


Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Корисні посилання та матеріали

Вебінари

Онлайн-курси

Онлайн-курси

1. Он-лайн курс «Академічна доброчесність в університеті»

Онлайн-курс першої дистанційної платформи громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ). Навчальні курси, сформовані з відео-лекцій, практичних завдань та контрольних запитань (для перевірки набутих знань).

В курсі ви дізнаєтеся про те:

 • Що таке академічна доброчесність?
 • Що таке плагіат?
 • Як уникнути плагіату (академічне письмо)?
 • Якими є передумови створення доброчесного середовища в університеті (університетська автономія)?
 • Як створити доброчесне середовище в університеті?

2. Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів

Команда проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”, разом із онлайн-платформою Прометеус, розробили онлайн-курс для викладачів ЗВО.

На цьому курсі викладачі зможуть подивитися на власне викладання через призму академічної доброчесності, дізнатися теоретичні основи, а також опанувати практичні інструменти, які допомагають посилити культуру академічної доброчесності.

Курс складається з 6 модулів:

 • Модуль 1. Концепція академічної доброчесності у вищій освіті.
 • Модуль 2. Методики викладання: сприяння академічній доброчесності.
 • Модуль 3. Дизайн освітніх програм та курсів з фокусом на академічну доброчесність.
 • Модуль 4. Основи академічного письма і доброчесності.
 • Модуль 5. Дизайн системи оцінювання для підвищення академічної доброчесності.
 • Модуль 6. Науковий керівник – роль та місце у формуванні культури академічної доброчесності.

3. Академічна доброчесність для вчителів. Онлайн-курс на EdEra.

Курс буде корисним для вчителів школи, педагогів закладів професійної та вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями академічної доброчесності.

Курс містить:

 • Серію відео-лекцій щодо аспектів доброчесності у навчанні.
 • Методичні рекомендації щодо формування культури доброчесності в учнів.
 • Зошит з вправами, які учні можуть виконувати разом із вчителем під час занять.
 • Сценарії уроків та презентації
 • Інтерактивні тести для учнів.
 • Інфографіку “Зрозуміло про академічну доброчесність”.

Відеоматеріали

Відеоматеріали

Навчайся гідно та відповідально!

 

Що таке академічна доброчесність? Чому дотримання принципів доброчесності у навчанні є ключем до якісної освіти та успішної кар’єри?

Відео буде корисним учням закладів середньої освіти, абітурієнтам та студентам.

Це відео створене PIN Production в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP за підтримки Посольства США в Україні.

 

Академічна доброчесність

 

Що таке академічна доброчесність, та чому це важливо? На це питання відповідає анімаційний ролик студії онлайн-освіти EdEra.

 

Документи